دانلود پی دی اف کتاب The Athenian Revolution : Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory

[ad_1]

“دموکراسی” از کجا آمده و شکل و مفهوم اصلی آن چیست؟ در اینجا جوزیا اوبر نشان می دهد که این قدرت مردم توسط شهروندان عادی آتن در سالهای 508–507 قبل از میلاد در انقلابات انقلابی ایجاد شده است ، سپس آنها عواقب توسعه دموکراسی مستقیم برای شهروندان طبقه بالا و پایین را برای مخالفان بررسی می کنند. روشنفکران آتنی و برای کسانی که تحت رژیم جدید تابعیت از آنها سلب شد (زنان ، بردگان ، خارجی های مقیم) و همچنین برای توسعه عمومی تاریخ یونان. هنگامی که شهروندان ناگهان قدرت را به دست خود گرفتند ، با کمک به افتتاح دوره کلاس ، چشم انداز فرهنگی و اجتماعی یونان را تغییر دادند. دموکراسی منجر به تعدیل اساسی در ساختارهای بنیادی جامعه آتن شد ، اشکال و جهت تفکر سیاسی را تغییر داد و باعث ایجاد یکسری ادغام مجدد چشمگیر در روابط بین الملل شد. به سرعت آتن را به قدرتمندترین دولت-شهر یونان تبدیل کرد ، اما قوانین جنگ سنتی یونان را نیز کاهش داد. این الهام بخش توسعه سنت نظریه سیاسی غربی بود و مفهوم جدیدی از عدالت را تشویق می کرد که نظریه های معاصر حقوق را موازی می کند. اما آتنی ها هرگز از مفهوم وراثت و تقسیم ناپذیری که مفهوم حقوق را در مرکز اندیشه سیاسی مدرن قرار داده اند ، استقبال نکردند. بنابراین ، بازی قدرت که زندگی در آتن دموکراتیک را تشکیل می دهد به یک باره شکل خارجی عجیب و آشنا به نظر می رسد و ارزش هایی که جامعه سیاسی آتن را در کنار هم تحسین برانگیز و وحشتناک نگه می دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Athenian Revolution : Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory