دانلود پی دی اف کتاب The Assault on Mount Everest. 1922

[ad_1]

متن: سرهنگ هوارد-بوری و اعضای هیئت اعزامی سال 1921 تحت تأثیر چیزی قرار گرفتند که از آن ناامید شدند. او را برای صعود به کوه اورست اعزام نکردند. رسیدن به قله در یک تلاش غیرممکن است. آنها از هر جهت برای پوشاندن کوه و یافتن مسیرهای آسان به آنجا اعزام شدند. برای این امر کاملاً مطمئن بود که فقط در آسانترین راه – و فقط در صورت آسانترین راه – قله می تواند در هر زمان باشد. امروزه مردان در کوه های آلپ سخت ترین مسیر کوه را می بینند. هر ساله صدها ماترهورن آسان برای صعود نیز صعود می کنند. بنابراین برای هیجان هر مرد عطفی باید به دنبال روش های دشوار باشد. با کوه اورست بسیار متفاوت است. فرسودگی ناشی از دشواری تنفس اکسیژن کافی در ارتفاعات به قدری ترسناک است که می توان به تنها راهی که تأکید بر کمترین فشار ممکن است ، رسید. از این رو نیاز به صرف فصل اول بررسی دقیق کوه است. و همه اینها بیشتر ضروری بود زیرا تاکنون هیچ اروپایی در فاصله شصت مایلی اورست نبود ، بنابراین نزدیک شدن به کوه حتی شناخته شده نبود. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Assault on Mount Everest. 1922