دانلود پی دی اف کتاب The A-Z of Mindfulness : How to Be More Present Every Day

[ad_1]

از چیزهای کوچک قدردانی کنید. به قدرت شخصی خود اعتقاد داشته باشید. با طبیعت ارتباط برقرار کنید ، از هر لحظه هر قطره را فشار دهید و با کاوش در هنر ذهن زندگی را به طور کامل انجام دهید. با این ABC کاربردی از نکات مصور برای آگاهی روزمره ، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط با خود و دنیای اطراف و احیای حس تعجب خود بیاموزید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The A-Z of Mindfulness : How to Be More Present Every Day