دانلود پی دی اف کتاب Teacher Professional Learning in International Education : Practice and Perspectives from the Vocational Education and Training Sector

[ad_1]

این کتاب تأثیر بین المللی سازی ، تحرک دانش آموزان و پویایی نیروی کار بین المللی را در تغییر ماهیت کار معلمان و یادگیری حرفه ای معلمان در زمینه آموزش و آموزش حرفه ای (VET) بررسی می کند. برگرفته از یک پروژه سه ساله با حمایت مالی شورای تحقیقاتی استرالیا در بیش از 30 موسسه VET و HE ، این اولین کتابی است که به یادگیری حرفه ای معلمان در آموزش بین المللی می پردازد. نویسندگان به چگونگی ارائه معلمان مسئولیت های شغلی و موقعیت های یادگیری خود در رابطه با ساختار نهادی ، برنامه های بین المللی سازی و زمینه های سیاست ، با مشاغل خود با استفاده از شواهد تجربی و مفاهیم و مدل های کلیدی آموزش حرفه ای معلمان ، متعجب هستند. این درس پیشگام آموزش بین المللی را ارائه می دهد و بینندگان و پیامدهای عملی منحصر به فرد را برای تقویت آموزش و مهارتهای شغلی در آموزش بین الملل ، به سیاست گذاران ، پزشکان ، مربیان و محققان VET می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Teacher Professional Learning in International Education : Practice and Perspectives from the Vocational Education and Training Sector