دانلود پی دی اف کتاب Tantalum and Niobium-Based Capacitors : Science, Technology, and Applications

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل جامعی از علم ، فناوری و کاربردهای خازن های مبتنی بر تانتال و نئوبیم را ارائه می دهد. نویسنده در مورد اصول کاتد Me-Me2O5 (من: Ta ، Nb) بحث می کند ، با تمرکز بر ثبات ترمودینامیکی ، فرایندهای تخریب عمده و مکانیسم های هدایت. پوشش مربوط به فن آوری شامل فصل های فن آوری فصل در مراحل اصلی تولید آزمایش خازن های پودر شده با درجه خازن است. برنامه های کاربردی مورد بحث در مورد قابلیت اطمینان بالا ، شارژ بالا و بهره وری انرژی ، ولتاژ کار بالا ، درجه حرارت بالا و غیره ارتباط بین پایه های علمی ، فن آوری های دستیابی به موفقیت و عملکرد عالی و قابلیت اطمینان خازن ها را نشان می دهد. مدلهای نظری مورد بحث شامل ترمودینامیک بلورهای بی شکل ، سیستمهای رسانا در ساختارهای عایق فلزی – نیمه هادی (MIS) ، نمودارهای باند نیمه هادیهای آلی و غیره است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tantalum and Niobium-Based Capacitors : Science, Technology, and Applications