دانلود پی دی اف کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa

[ad_1]

ایزابلا برتمن رابطه بین معلولیت ، فقر و کیفیت زندگی را بررسی می کند و اینکه چگونه اقدامات حفاظت اجتماعی ممکن است بر این رابطه تأثیر بگذارد. تمرکز این مطالعه در آفریقای جنوبی است. بر اساس مصاحبه های کیفی انجام شده با معلولان محلی و متخصصان سیاست اجتماعی و همچنین افراد آسیب دیده ، نویسنده دیدگاه های آموزنده ای در مورد گفتمان معاصر در مورد سیستم های تأمین اجتماعی فراگیر ارائه می دهد. وی با ترکیب دیدگاه های نظری در مورد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی (بر اساس رویکردهای توانایی) با داده های تجربی خود ، چشم اندازهای جدیدی را در مورد فقر ، شمول اجتماعی و چند بعدی بودن زندگی های خود تعیین شده باز می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa