دانلود پی دی اف کتاب Systems Biology :

[ad_1]

این جلد بر جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم ها متمرکز است تا یک رویکرد نظری جدید را با یک پشتیبانی آزمایشی قوی و متناسب ارائه دهد. این فصل ها شامل مدل سازی ریاضی ، مباحث روش شناختی ، تعدیل رفتار جمعی ، متابولیسم ، پروفایل پویا و مطالعات کمی شکل شناسی است. این فصل که با روش های بسیار موفق در قالب مجموعه زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد اساسی و معرف ها ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام ، به راحتی قابل تکرار و جلوگیری و جلوگیری از مشکلات شناخته شده آشنا می کند. . سیستم زیست شناسی رسمی و عملی ، هدف آن اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این رشته مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Systems Biology :