دانلود پی دی اف کتاب System Dynamics : Soft and Hard Operational Research

[ad_1]

این کتاب برخی از مهمترین مقالات منتشر شده در مجله تحقیقات عملیاتی پالگراو راجع به استفاده از پویایی سیستمها (SD) در زمینه تحقیقات عملیاتی (OR) ارائه می دهد. درک عمیق خواننده از ویژگی های مهم حوزه تحقیقاتی که طی 20 سال گذشته ایجاد شده است: کاربردها در زمینه مدیریت. راه ها؛ سیاست ها در سطح صنعت ؛ و مراقبت های بهداشتی ، این کتاب یک کتاب ارزشمند برای کسانی است که هیچ تخصص قبلی در این زمینه را ندارند. که به چهار قسمت تقسیم شده است ، استفاده گسترده از SD را در زمینه مدیریت مجموعه ها پوشش می دهد ، استفاده از مدل سازی را در زنجیره های تأمین و در سطح صنعت متمرکز می کند و تجزیه و تحلیل استفاده از SD را در آینده ترین زمینه ، بهداشت و درمان ارائه می دهد. است. این کار نه تنها مروری دقیق در زمینه SD دارد ، بلکه با در نظر گرفتن استفاده از SD به عنوان یک روش نرم یا سخت یا سخت ، بینش مهمی در مورد مسیر تحقیق بالقوه برای آینده فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب System Dynamics : Soft and Hard Operational Research