دانلود پی دی اف کتاب Swarms and Network Intelligence in Search :

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل جامعی از تئوری و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های کارآمد و قوی برای گشت زنی در هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) با تمرکز بر کاربردهای آنها برای هواپیماهای بدون سرنشین استراتژیک ارائه می دهد. این مقاله چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل قوی و تقریباً خوش بینانه از گله های وسایل نقلیه نیمه مستقل طراحی شده برای انجام کارآمد گشت زنی و اسکن برای “مناطق جستجو” از پیش تعریف شده ، مورد بحث قرار می دهد. این مقاله در مورد محدودیت های نظری چنین سیستم هایی و همچنین معاملات بین پارامترهای مختلف اقتصادی و عملیاتی سیستم بحث می کند. در حال حاضر سیستم های پهپاد برای طراحی و بهینه سازی مسیرهای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر به اپراتورهای انسانی متکی هستند. با این حال ، پیشرفت های فن آوری اخیر سیستم های جدیدی را شامل می شود ، از جمله تعداد کمی از وسایل نقلیه خود سازمان یافته ، که به طور دستی توسط اپراتور انسانی در سطح گله هدایت می شود. تضمین پیچیدگی فزاینده چنین معماری های تحت نظارت بشر به طور فزاینده ای دشوار می شود. سطح عملکرد از پیش تعریف شده انبوه پهپادها در مقیاس بزرگ به عنوان یک سکوی جنگی و شناسایی استفاده می شود ، از این رو توسعه مکانیزم های بهینه سازی کارآمد برای استفاده از آنها ، به ویژه در طراحی و نگهداری مسیرهای گشت آنها ، مورد نیاز است. این کتاب در زمینه محققان و مهندسان در نظر گرفته شده است. سیستم های ازدحام و هواپیماهای بدون سرنشین خودمختار.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Swarms and Network Intelligence in Search :