دانلود پی دی اف کتاب Sustainable Future for Human Security : Environment and Resources

[ad_1]

این کتاب بر روی م componentsلفه های زیست محیطی پایداری ، از جمله جنبه های بازآفرینی و تأثیرات زیست محیطی جوامع انسانی متمرکز است. فناوری ها برای کنترل محیط زیست اکوسیستم های جنگل های دریایی و گرمسیری ، امنیت غذایی و سایر منابع طبیعی و همچنین تأثیرات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. این حجم چند رشته ای است ، اما با تمرکز ثابت بر محیط طبیعی است. این مجموعه 2 جلدی طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به پایداری و امنیت انسانی در آسیا ، به ویژه در جنوب شرقی آسیا را مورد بحث قرار می دهد. فصل های جداگانه توسط نویسندگان از زمینه های مختلف ارائه شده است ، و به دلیل وسعت مطالب به دو نسخه موضوعی تقسیم شده اند. SET یک منبع ارزشمند برای متخصصان و محققان در صنعت برنامه ریزی شهری ، تحصیلات تکمیلی ، سیاست گذاران ، مقامات دولتی و مدیران منابع طبیعی فراهم می کند. علاوه بر این ، می تواند در دوره های مهندسی محیط زیست ، کشاورزی و جنگلداری ، سیاست های عمومی و علوم زمین مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sustainable Future for Human Security : Environment and Resources