دانلود پی دی اف کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد یکپارچه برای تأمین نیازهای انرژی را با توجه به مناطق مختلف استفاده از انرژی و فن آوری های کاربردی در آن مناطق ارائه می دهد. این شهرها با تمرکز بر منابع انرژی برای طراحی و تحرک سیستم های حمل و نقل شهری ، در مورد شهرهای هوشمند بحث می کند. همچنین برای اطمینان از پایداری منابع و فن آوری های انرژی برای تحرک و کاهش انتشار برای برنامه های ثابت ، نظرات مربوط به مصرف فردی را به اشتراک می گذارد. برای مورد دوم ، این مطالعه موردی مربوط به مصرف انرژی در بخش تولید و همچنین انرژی مورد نیاز داخلی را بررسی می کند. علاوه بر این ، جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش برق و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده را بررسی می کند. این کتاب به عنوان یک منبع ارزشمند برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy