دانلود پی دی اف کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR

[ad_1]

در این کتاب گریگور وبر به چالش هایی که با شرکت ها روبرو است و بهره وری انرژی و پایداری روبرو شده است. نتایج تحقیقات آنها در یک مدل دو لایه از شرکتها در مورد شیوه های نوآورانه و مسئولیت پذیر کسب و کار پشتیبانی می کند. از طرف شورای توسعه پایدار دولت آلمان به “پایداری پروژه 2017” و همچنین “جایزه صنعت آلمان 2017” اهدا شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR