دانلود پی دی اف کتاب Surgeons as Educators : A Guide for Academic Development and Teaching Excellence

[ad_1]

این کتاب برای درک درستی از اصول آموزش و مهارتهای جراحی معاصر و طراحی و اجرای برنامه های درسی موثر شامل نظریه آموزش ، ارزیابی ، توسعه برنامه درسی ، روشهای تدریس م ،ثر ، یادگیرندگان معتبر ارزیابی و برنامه های جامع ارائه شده است. ارزیابی. این درس یک مرور جامع و پیشرفته در این زمینه را فراهم می کند و به عنوان یک منبع ارزشمند برای هر کسی که قصد دارد یک معلم بهتر بدون در نظر گرفتن سطح کارآموز شود ، خواهد بود. در این کتاب چگونگی یادگیری و تغییر روشهای تدریس توسط افراد بررسی خواهد شد. این دوره شامل برنامه ریزی ، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد ، آموزش به ساکنان برای تدریس ، مربیگری ، ارتقا professional حرفه ای ، جراحان پیشرو و سوختن خواهد بود. این به شما کمک می کند تفاوت ها را بین نسل های مختلف شناسایی کرده و دانش آموزان و ساکنانی را انتخاب کنید که در برنامه شما موفق خواهند شد. به تفاوت های ظریف تدریس در اتاق عمل ، استفاده از فن آوری های جدید و احترام به مهارت های بازخورد توجه خواهد شد. تأثیر ساعات کار و روند قانونی برای فراگیران درگیر نیز بر آماده سازی ساکنان برای زندگی فراتر از اقامت متمرکز خواهد بود. بحث ویژه در مورد چگونگی راه اندازی مراکز شبیه سازی و نحوه استفاده از این روش بحث خواهد شد. اینها برخی از مباحثی است که خواننده را برای برتری در آموزش آماده می کند و بنابراین می تواند بر مراقبت از بیمار فراتر از هر شخص تأثیر مثبت بگذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Surgeons as Educators : A Guide for Academic Development and Teaching Excellence