دانلود پی دی اف کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives

[ad_1]

هدف این کتاب توصیف این است که چگونه یک استاد می تواند محیط یادگیری مناسب با ماهیت علم و مهندسی را برای کمک به دانش آموزان در درک مفاهیم علوم و مهندسی و حل مشکلات دروس علوم و مهندسی فراهم کند. این کتاب بر اساس مقالاتی است که در تحقیقات آموزشی علوم منتشر شده و مقالات مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی (کمی و کیفی) است که توسط نویسنده طی چندین سال انجام شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives