دانلود پی دی اف کتاب Study on Microstructure and Rheological Properties of Cement-Chemical Admixtures-Water Dispersion System at Early Stage :

[ad_1]

این رساله اثرات پلاستیک ، لاتکس پلی آکریلات لاتکس و آسفالت را که در اندازه مولکولی / ذره از نانومتر تا میکرون متفاوت است ، بر خصوصیات رئولوژیکی خمیرهای سیمان تازه (FPS) و همچنین مکانیسم اثر بررسی می کند. این به طور سیستماتیک خواص رئولوژیکی و ریزساختارهای مواد پایه سیمان را بررسی می کند و رفتار جذب پلیمرهای پلی کربوکسیلات با گروه های مختلف عملکردی و تأثیرات آنها بر هیدراتاسیون سیمان را روشن می کند. علاوه بر این ، این توصیف می کند که مکانیسم عملکرد نفتالین سولفونات فرمالدئید (NSF) از ابرپلاستیک های مبتنی بر اتر پلی کربوکسیلات (PCE) چگونه متفاوت است. سرانجام ، این یک مدل ریزساختی مفهومی و دو معادله رئولوژیکی را توسعه می دهد. این یافته ها پشتیبانی نظری از نفوذ مواد شیمیایی جدید و تولید کامپوزیت های جدید مبتنی بر سیمان با عملکرد بالا را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Study on Microstructure and Rheological Properties of Cement-Chemical Admixtures-Water Dispersion System at Early Stage :