دانلود پی دی اف کتاب Study on Fabrication and Performance of Metal-Supported Solid Oxide Fuel Cells :

[ad_1]

این کتاب به توسعه سلول های سوختی اکسید جامد (MS-SOFC) پشتیبانی شده از فلز جدید می پردازد. این سلولهای سوختی اکسید جامد با پشتیبانی فلز (MS-SOFC) را با استفاده از یک روش “مطابق با ذوب سازی – ذوب سازی نوار” متشکل از یک پشتیبانی از فولاد ضد زنگ ریز پردازنده ، کامپوزیت های الکترود نانو متخلخل و یک الکترولیت سرامیکی نازک توصیف می کند. علاوه بر این ، آن را بررسی سینتیک واکنش الکترودها ، روابط ساختار عملکرد و مکانیسم تخریب سلول های سوختی. با بهینه سازی مواد الکترود ، فرآیند آماده سازی سلولهای سوختی و ساختار نانو میکرو الکترود ، MS-SOFC حاصل (1) چگالی توان خروجی زیادی را در دمای پایین ، به عنوان مثال 1.02 W در 600 درجه سانتیگراد به نمایش گذاشت. cm-2 ، هنگام کار در سوخت هیدروژن مرطوب و اکسید کننده هوا ؛ (2) پایداری عالی در دراز مدت ، به عنوان مثال ، سرعت تخریب 1.3 k kh-1 در 185 درجه سانتیگراد و 0/01 سانتی متر مربع برای 1500 ساعت اندازه گیری شده است. طراحی ارائه شده یک مسیر امیدوار کننده برای توسعه SOFC کم هزینه ، چگالی توان بالا و بلند مدت پایدار برای تبدیل انرژی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Study on Fabrication and Performance of Metal-Supported Solid Oxide Fuel Cells :