دانلود پی دی اف کتاب Student Development and Social Justice : Critical Learning, Radical Healing, and Community Engagement

[ad_1]

این کتاب م componentsلفه های مهم توسعه دانشجویی و جامعه سازی را برای توسعه اجتماعی بهم می پیوندد تا دانشجویان را به طور موثر در مشارکت دانشگاه برای تغییر اجتماعی درگیر کند. نویسنده عدالت پزشکی را با درسهایی از الگوهای نظری مختلف مانند آموزش انتقادی ، توسعه جامعه مبتنی بر دارایی و برنامه هایی که دانش بومی ، استعمار زدایی و ذهن آگاهی را ارتقا می بخشد ، ترکیب می کند. از همه مهمتر ، این کتاب اصول تمرین ، کلاسهای یادگیری خدمات ، برنامه درسی و معیارهای مشارکت جامعه ، نتایج یادگیری و مبانی ارزیابی را ارائه می دهد. این صحبت با دانش آموزان ، معلمان ، مدیران و اعضای جامعه است که علاقه مند هستند از مشارکت جامعه به عنوان وسیله ای برای عدالت جامعه برای توسعه و رفاه دانش آموزان و جوامع استفاده کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Student Development and Social Justice : Critical Learning, Radical Healing, and Community Engagement