دانلود پی دی اف کتاب Structural Dynamics and Resilience in Supply Chain Risk Management :

[ad_1]

این کتاب انعطاف پذیری در پویایی ساختاری ، اثرات موج دار و مدیریت ریسک وقفه در زنجیره تامین را برای مخاطبان بزرگ فراهم می کند. در بخش مدیریت ، بدون تکیه زیاد بر مشتقات ریاضی ، این کتاب پیشنهاد کرده است که درک مفاهیم پیشرفته و نحوه مقابله با خطرات ایجاد اختلال در زنجیره تامین را برای دانش آموزان آسان تر کرده و زنجیره های تأمین انعطاف پذیر را در یک قالب ساده و پیش بینی کننده طراحی کند. . و متخصصانی با هر دو زمینه مدیریت و مهندسی. در بخش فنی ، این کتاب روشهای کنترل پویایی ساختاری را برای مدیریت زنجیره تأمین تشکیل می دهد. مشکلات زندگی واقعی با کمک برنامه نویسی ریاضی ، شبیه سازی رویداد گسسته ، نظریه کنترل بهینه و منطق فازی مدل سازی و حل می شوند. این کتاب توصیه های عملی برای تصمیم گیری مدیریت با خطر اختلال در زمینه های زیر را دریافت می کند: چگونه می توان تأثیر اختلالات احتمالی را بر عملکرد در مرحله فعال پیش بینی کرد؟ چگونه سیاست های ثبات و بازیابی کارآمد و م generaثر ایجاد کنیم؟ چه زمانی خرابی رخ می دهد؟ مجموعه ای از خطاهای مجاور را راه اندازی کنید؟ کدام یک از ساختارهای زنجیره تامین به طور خاص به اثرات موج حساس هستند؟ چگونه خطرات اخلال در زنجیره تأمین را اندازه گیری کنیم؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Structural Dynamics and Resilience in Supply Chain Risk Management :