دانلود پی دی اف کتاب Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning

[ad_1]

این کتاب درسی ، نمای کلی و روشنی از روند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ارائه می دهد. نویسندگان یک چارچوب سیستماتیک ارائه می دهند که به ساختار دانش گسترده و پیچیده بازاریابی کمک می کند ، بنابراین دسترسی و استفاده از آن را برای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی آسان تر می کند. بسیاری از گزارشات و موارد کوچک برای نشان دادن جنبه های اصلی فرایند برنامه ریزی بازاریابی ارائه می شوند. مبانی اطلاعات بازاریابی. برنامه ریزی شرکتی بازاریابی – برنامه ریزی واحد تجاری بازاریابی ، پیاده سازی و مدیریت آمیخته بازاریابی. دکتر. تورستن تومیساک مدیر موسسه بینش مشتری برای دانشگاه سنت گالن (ICI-HSG) و استاد موسسه بازاریابی در دانشگاه سنت گالن است. دکتر. Sven Reineke مدیر موسسه بازاریابی (IFM-HSG) در دانشگاه سنت گالن است. دکتر. آلفرد کاس استاد (EM) در بخش بازاریابی دانشگاه آزاد برلین است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning