دانلود پی دی اف کتاب Stories of Identity among Black, Middle Class, Second Generation Caribbeans : We, Too, Sing America

[ad_1]

این بخش نشان می دهد که مهاجران نسل دوم کارائیب سیاه پوستان ، طبقه متوسط ​​در آمریکا ، اغلب در بحث های نژادی ، تحرک اقتصادی سیاه پوستان و جوامع مهاجر نادیده گرفته می شوند. بر اساس مردم نگاری غنی ، Yandia s. لوریک-ویلموت با کاوش در تجارب این نسل در ساختارهای چالش برانگیز ظلم و ستم به عنوان بخش مهمی از مهاجران کارائیب در سال 1965 به کودکان بزرگسال و طبقه متوسط ​​آفریقایی-آمریکایی ، به این اتلاف مستمر توجه نشان داد. او داستانهای جذاب از شرکت کنندگان در مورد عملکرد هویت خود را در فضاهای عمومی و خصوصی بازگو می کند. “سیاه پوستان و ساختن در آمریکا” به چه معناست؟ انجمن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stories of Identity among Black, Middle Class, Second Generation Caribbeans : We, Too, Sing America