دانلود پی دی اف کتاب Stools and Bottles : Daily Thoughts and Meditations for A.A. Members

[ad_1]

تعداد کمی از برنامه ها در جهان بیش از بنام های الکلی ها ثبات خود را در جهان از دست داده اند. این کتاب کلاسیک ، توسط نویسنده “کتاب قرمز کوچک” ، مراقبه روزانه و راه حل هایی برای وضعیت مشروبات الکلی و مشکلاتی که آنها با آن روبرو هستند ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stools and Bottles : Daily Thoughts and Meditations for A.A. Members