دانلود پی دی اف کتاب Stolen Identity : A Story of Love, Violence and Liberation

[ad_1]

من نیز مانند اکثر زنان از این که قربانی خشونت خانگی شده ام خبر نداشتم. شوهرم با سو abuse استفاده روانی و جسمی و حتی با استفاده از مواد مخدر موفق به كاهش من شده بود. با این حال ، با وجود اینکه تقریباً نابود شدم ، من توانستم عزت خود را بازسازی کنم و بی گناهی خود را نشان دهم. من شوهرم را دوست داشتم. من هرگز فکر نمی کردم که او می تواند به من آسیب برساند یا اینکه می خواهد مرا نابود کند. و همچنین فکر نکردم ، وقتی او شروع به آزار و اذیت من کرد ، این می تواند عمدی باشد ، زیرا همه مهاجمان قربانیان خود را مقصر می دانند. در مورد من ، مقتول آنقدر م wasثر بود که پس از هر حمله ، من دوباره حادثه را دوست می کردم تا ببینم چه کاری انجام داده ام تا شوهرم چنین عکس العملی نشان دهد. این داستان من است ، درباره زنی کتک خورده و مهاجر که راهی برای فرار و پنهان شدن پیدا نکرده است. کاتولیک که به خانواده اعتقاد دارد و آن را به خاطر فرزندانش نگه داشته است. با این حال ، در پایان ، و برای آنها خوب است ، او مجبور می شود که برای نجات خود و آنها ، آن ازدواج شرور را ترک کند. کارمن ماریا مونتیل

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stolen Identity : A Story of Love, Violence and Liberation