دانلود پی دی اف کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour

[ad_1]

الکساندر هوبل مدل هایی را برای برنامه ریزی تولید تولید می کند و شاخص های عملکرد را برای بررسی رفتار سیستم تولید تجزیه و تحلیل می کند. وی ادبیات موجود را با افزایش پیچیدگی مدل های تولید چند مورد چند دستگاه ، همراه با عدم اطمینان از زمان سرب و زمان پردازش مورد نیاز مشتریان ، گسترش می دهد. نتیجه یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای توسعه تعیین ظرفیت و روش برنامه ریزی تولید CONWIP از یک طرف است. از طرف دیگر ، نویسنده شدت JIT را توسعه داده و از نظر تحلیلی تأثیرات ارسال قوانین بر زمان تولید را اثبات می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour