دانلود پی دی اف کتاب Stochastic Hydraulics 2000

[ad_1]

طراحی با قابلیت اطمینان شامل استفاده بهتر از اطلاعات هیدرولوژیکی در کاربردهای روش تصادفی است. با استفاده از روش های آماری می توان م safetyلفه ایمنی سیستم هیدرولیک را ارزیابی کرد. بر این اساس ، می توان برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد سیستم هیدرولیک ، ویژگی های ایمنی اضافی را اضافه کرد. یک نمونه از این دست ، طراحی یک سد است که متشکل از چندین متغیر تصادفی است که هرکدام عملکردهای کاملاً متفاوت و کاملاً متفاوتی دارند. این کتاب در مورد تحولات هیدرولیک تصادفی در طیف گسترده ای از برنامه ها ، از جمله هیدرولیک رودخانه ، انتقال رسوب ، امواج و فرایندهای ساحلی ، هیدرولوژی ، توابع و ساختار هیدرولیکی و هیدرولیک محیطی گزارش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stochastic Hydraulics 2000