دانلود پی دی اف کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction

[ad_1]

این کتاب درمانی مستقل از روشهای اجزای محدود تصادفی را ارائه می دهد. این به خواننده کمک می کند تا زمینه محکمی در تجزیه و تحلیل تصادفی و قابلیت اطمینان سیستم های سازه ای ایجاد کند و مهندسان را قادر می سازد تا در صورت عدم اطمینان ، مفاهیم تحلیل و طراحی را بهتر مدیریت کنند. این کتاب شامل مباحث اساسی مکانیک تصادفی محاسباتی متمرکز بر تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری در چارچوب روش اجزای محدود است. مخاطبان هدف در درجه اول دانشجویان را در یک برنامه تحصیلات تکمیلی متخصص مهندسی سازه درگیر می کنند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای مهندسان عملی و متخصصان تحقیق مفید باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction