دانلود پی دی اف کتاب Stigmatisée, Drépa saute la vie : Réussir sa vie malgré la drépanocytose

[ad_1]

در شرق کامرون که معمولاً “اسامی” نامیده می شود ، بیماری سلول داسی در آنجا به سختی تجربه می شود. ساكنان آن را توسط فرزنداني كه عليه فرزنداني كه به آداب و رسوم نياكان احترام نمي گذارند جادوگري مي كنند ، جذب كردند. دراپا وجود خود را به مداخله انجمنی نسبت می دهد که موفق می شود آن را از روستای باتائوری به فرانسه برای اهداف کافی مراقبت از بیمارستان تخلیه کند. این داستان بیان می کند که دختر جوان چقدر قبول می کند با بیماری خود زندگی کند ، از لذت های کوچک زندگی لذت می برد و عذاب بیماری سلول داسی شکل را به انرژی مثبت تبدیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stigmatisée, Drépa saute la vie : Réussir sa vie malgré la drépanocytose