دانلود پی دی اف کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه ویژگی های اکستروژن سفت بر خصوصیات متالورژی بریکت های اضافی تأثیر می گذارد. تجربه عملی استفاده از اکستروژن گام در متالورژی تاکنون نشان می دهد که این روش می تواند جایگزین سینوس سینوس (جزئی یا 100٪) غیر دوستدار محیط زیست باشد. نویسندگان شروع به بررسی فن آوری های موجود بریکینگ می کنند و مشخصات تکنیک های بعدی بریکتینگ اکستروژن دقیق را به خواننده ارائه می دهند. سایر جنبه های مورد استفاده ، کاربرد بریکت های اکسترود شده روی کوره های بلند و برای تولید آلیاژهای فرو منگنز است. نویسندگان پیشنهاد می کنند که فناوری بریکت سازی اکستروژن مواد برای کاهش مستقیم تولید آهن و چندین کاربرد غیر متعارف جایگزین را فهرست می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :