دانلود پی دی اف کتاب Stewardship As Teacher Leadership : Portraits From the Profession

[ad_1]

اصطلاح “رهبری معلم” خالی از اشکال نیست ، همانطور که برخی از آن تعبیر کردند که دارای پیامدهای شرکتی و سلسله مراتبی است. Stewardship as Teacher Leadership: پرتره های حرفه ای در مورد تأثیر تبدیل آن زبان به مباشرت بحث می کنند ، اصطلاحی که بیشتر شامل اصول ، حرفه ای تر و دارای اخلاقی تر است. در زمانی که کار معلمان مورد انتقاد و سوigned استفاده قرار می گیرد ، مفهوم رهبری در این حرفه از تلاش همه معلمان ، به ویژه معلمان اولیه شغلی ، بهتر حمایت می کند. استوارد برای عملکرد خود بهترین منافع حرفه را دارد. از طریق “پرتره” از طیف گسترده ای از معلمان ، معلمان به عنوان رهبر با خوانندگان سرپرستی درگیر می شوند و نحوه نظارت بر معلمان را تشخیص می دهند زیرا آنها در کارهای روزمره خود تصمیمات عمدی و عمدی را انجام می دهند که روابط آنها با همسالان خود را تأیید می کند. و مدلهای سنتی رهبری معلم اغلب از چند روش آن حرفه را از دست می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stewardship As Teacher Leadership : Portraits From the Profession