دانلود پی دی اف کتاب Steuerungsprozesse in der Psychodynamischen Traumatherapie

[ad_1]

جهت گیری به روند پیچیده درمان تروما – رویکرد جدید کار با بیماران آسیب زا – این فرایند را از طریق مطالعات موردی توصیف می کند – مفهوم مدرسه برای روش های هدفمند در پزشکی با رویکرد جدید آن ، نویسنده نشان می دهد که بازسازی ساختارهای خود نابود شد. در یک رابطه فقط با تروما امکان پذیر است. روشن می شود که چگونه می توان با بازسازی حس منسجم از خود ، این رابطه را از نظر درمانی شکل داد. در سالهای اخیر ، چندین روش برای درمان اختلالات مربوط به تروما ایجاد شده است ، که اغلب در عمل بدون درمان اساسی و مفهوم دوره استفاده می شود. نویسنده یک رویکرد متفاوت ، رابطه محور را با این رویکرد بیشتر مبتنی بر فناوری مقایسه می کند. بازسازی احساس خود شخص که در تجربه های آسیب زا از بین رفته است ، به صورت مرحله ای اتفاق می افتد. کدام یک از اشکال مداخله باعث پیشرفت روند پزشکی می شود که در آن مرحله پردازش با استفاده از مطالعات موردی به صورت نظری و صریح مشخص می شود. هدف این کتاب این است که: – متخصص آسیب شناسی روانی – روانپزشک – روانشناس بالینی – پزشک – مشاور در موسسات و مراکز مشاوره

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Steuerungsprozesse in der Psychodynamischen Traumatherapie