دانلود پی دی اف کتاب Steuerrecht : Grundlagen und Anwendungsfälle aus der Wirtschaft

[ad_1]

در این کتاب درسی ، کارشناسان مروری جامع بر اصول قانون مالیات دارند که ارتباط عملی همیشه مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر انواع مختلف مالیات ، قانون آیین دادرسی که شامل دادرسی مالیاتی و قوانین مربوط به مسئولیت است که آسیب های خطرناکی را برای تصمیم گیرندگان به همراه دارد ، نیز رسیدگی می شود. آگاهی از قانون مالیات برای کارآفرینی آینده نگر ضروری است. از آنجا که تصمیمات تجاری فقط در زمینه های اقتصادی و قانونی نباید اتخاذ شود ، باید از الزامات قانون مالیات نیز برخوردار باشند. این کتاب برای سخنرانان و دانشجویان در رشته های مدیریت بازرگانی ، حقوق تجارت و مالیات و دوره های مشابه و همچنین مقابله با مسائل مربوط به قانون مالیات است. در ویرایش سوم ، کلیه مشارکت ها اصلاح شده و با وضعیت حقوقی فعلی سازگار شده اند. افزودن جدید مشارکت در قانون مالیات بین المللی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Steuerrecht : Grundlagen und Anwendungsfälle aus der Wirtschaft