دانلود پی دی اف کتاب Sterotype. The Role of Grave Sets in Corded Ware and Bell Beaker Funerary Practices

[ad_1]

در سراسر شمال اروپا ، هزاران گوردخمه در هزاره سوم قبل از میلاد ساخته شده است. با شروع فرهنگ ظروف بند دار ، افراد جداگانه ای در زیر این تپه ها دفن می شدند ، که اغلب با یک مجموعه تقریباً سخت محصولات غلات مجهز شده بودند. این رویه در نیمه دوم هزاره سوم قبل از میلاد با شروع پدیده Bell Beaker ادامه یافت. در بخشهای وسیعی از اروپا ، “نوع خاصی از اشیا” در مقبره هایی قرار گرفتند که به “بسته وثیقه ها” معروفند. این کتاب بر اهمیت و معنای این مقبره های نوسنگی اواخر تمرکز دارد. چرا مردم به روشی استاندارد و استاندارد دفن شدند ، این به چه معنا بود و این در مورد این افراد ، نقش آنها در جامعه ، هویت فرهنگی آنها و افرادی که آنها را به خاک سپردند چه چیزی نشان می دهد؟ بیوگرافی کالاهای قبر با تجزیه و تحلیل عمیق همه کالاهای قبر جداگانه از مقبره های هلند ، از جمله تجزیه و تحلیل سایش و آزمایش استفاده می شود. چگونه ایجاد ، استفاده و دور ریخته شدند؟ ماهیت این مقبره ها بعنوان ارجاعات به خود بیانیه مورد بررسی قرار می گیرد و بخشی از “منظر قربانی کردن” بسیار گسترده تری است. یک توضیح بدیع و جامع ارائه شده است که نشان می دهد چگونه اشیا from موجود از مقبره با سفر ، مراسم نوشیدن و حفظ روابط از راه دور در هم آمیخته شده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sterotype. The Role of Grave Sets in Corded Ware and Bell Beaker Funerary Practices