دانلود پی دی اف کتاب Stereoskopische Methoden in der Lichtmikroskopie

[ad_1]

کتاب متخصص از سال 2020 در گروه فیزیک – اپتیک ، زبان: آلمانی ، چکیده: این کتاب ابتدا اصطلاحات مهم استریوسکوپی اساسی را تعریف می کند و یک نمای کلی از پیشرفت تاریخی روند نوری را ارائه می دهد. در فصل های بعدی ، روش های کلی استریوسکوپی در میکروسکوپ نوری با جزئیات ارائه شده است ، و تمایز بین تکنیک های میکروسکوپی نور منعکس شده و نور منتقل شده از تصویربرداری سه بعدی ایجاد می شود. در بخش اصلی مونوگرافی ، به چندین نمونه از زمینه های مختلف علوم طبیعی توجه توجه شده است. علاوه بر بسیاری از اشیا بررسی شده از حشره شناسی ، مالکولوژی ، زیست شناسی سلولی و میکروپلاینونتولوژی ، ساختارهای مختلف کریستالوگرافی نیز در تصاویر سه بعدی ارائه شده است. سرانجام ، این س ofال که تا چه حد روشهای استریوسکوپی برای میکروسکوپ نوری مفید است و چه معایبی در رابطه با استفاده از آنها بوجود می آید ، بررسی خواهد شد. این کتاب نه تنها برای دانشمندان ، بلکه برای خوانندگانی که علاقه بیشتری به میکروسکوپ نوری و روشهای متنوع آن نشان می دهند ، است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stereoskopische Methoden in der Lichtmikroskopie