دانلود پی دی اف کتاب Stepping Beyond Khaki : Revelations of a Real-Life Singham

[ad_1]

چگونه تجاوز و کشته شدن یک دختر جوان باعث تغییر یک افسر قدیمی برای رویکرد انسانی تر شد؟ چرا مردم در حرفه پلیس خود او را سینگهام صدا می کردند؟ چه چیزی است که یک پسر بچه خجالتی و ساده روستایی را برای یک عمر تعهد به خدمات عمومی اختصاص داده است. وی با یک دهه فعالیت در ایالت کارناتاکا ، بر قدرت بخشیدن به زیردستان ، احترام گذاشتن به مردم با اقدام انسان دوستانه و سبک رهبری خود متمرکز شد. علاوه بر این ، آنامالایی س importantالات مهمی را مطرح می کند که بندرت در این بحث مطرح می شود – آیا سیاستمداران بد هستند؟ و آیا سیاست جایی است که افراد خوب از ترس می ترسند؟ برای دور شدن از عناوین اصلی و بیرون آوردن قهرمانان واقعی که در سفر پلیس با آنها روبرو شده است ، این شباهت به شخصیت های پلیس دیگر ندارد. با حقیقت درباره ایده آلیسم گفته شده ، همچنین تغییراتی را توصیف می کند که در سیاست ، پلیس و سیستم حاکمیت روزمره بسیار مورد نیاز هستند. این امر خیر ذاتی انسان عادی را به نمایش می گذارد و نقش مردم عادی را در عملکرد این دموکراسی ایفا می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stepping Beyond Khaki : Revelations of a Real-Life Singham