دانلود پی دی اف کتاب Stepchildren of the Shtetl : The Destitute, Disabled, and Mad of Jewish Eastern Europe, 1800-1939

[ad_1]

خاطرات زندگی یهودیان در دولت قبل از اروپا اغلب حکدش (فقرای شهر) و ساکنان آن را به یاد می آورد: متکدیان ، دیوانگان و دیوانگان ، افراد معلول و یتیمان فقیر. فرزندان ناتنی شتل داستان این چهره های حاشیه ای را از طلوع مدرنیته تا آستانه هولوکاست تعریف می کنند. Nutan M. ، ترکیبی از تحقیقات بایگانی با تجزیه و تحلیل متون ادبی ، فرهنگی و مذهبی. میر تجربه زیسته از خروج جامعه یهودی را بازیابی می کند و نقشی اساسی را که در درام مدرنیزاسیون بازی می کند ، آشکار می کند. حاشیه نشینان معمولاً سنگینی ملت را تحمل می کردند ، چه در لحظات بحران و چه به عنوان نمادی از تخریب ، که توسط اصلاح طلبان ، نیکوکاران و ملی گراها برای تغییر رسیده شده است. نوری در تاریک ترین گوشه های جامعه یهودیان در اروپای شرقی می درخشد – غالباً از راهروهای غیرقانونی شاتلت گرفته تا پناهجویان و پناهندگان مجنون ورشو و اودسا ، یک مراسم جادویی از وجدان یتیمان فقیر در زمان سلطنت نیکلاس تا نیکلاس. که با ازدواج در قبرستان شهر از یک بیماری همه گیر جلوگیری شد – فرزندان ناپدری شتلل در مورد مکان جوانترین اعضای یک اقلیت راکد تجدید نظر کردند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stepchildren of the Shtetl : The Destitute, Disabled, and Mad of Jewish Eastern Europe, 1800-1939