دانلود پی دی اف کتاب Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen nach den §§ 81a, 197a SGB V

[ad_1]

تقلب و فساد باعث خسارت به سیستم مراقبت های بهداشتی آلمان می شود که تخمین زده می شود هر سال میلیاردها دلار در آن به سر می برد. قانون نوسازی بیمه درمانی قانونی ، همراه با بیمه گران بهداشت ، انجمن های پزشکان قانونی و انجمن های مرکزی آنها طبق بند 81a ، 197a SGB V موظف به ایجاد دفاتر برای مقابله با سو mal رفتارها در سیستم مراقبت های بهداشتی شدند. نویسنده وظایف و اختیارات خود را آزمایش می کند و بررسی می کند کدام قانون رویه مربوط است. همچنین مفهوم موقعیت های مطابقت را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen nach den §§ 81a, 197a SGB V