دانلود پی دی اف کتاب Staying Connected

[ad_1]

اپیدمی COVID-19 تغییرات زیادی در زندگی کودکان ایجاد کرد. در ارتباط ماندن ، پیشنهادات عملیاتی را برای کمک به خوانندگان جوان فراهم می کند تا در هنگام مرور شیوع فعلی ، با دوستان و عزیزان خود در تماس باشند. این کتاب حاوی مطالب علمی بر اساس توصیه های کنونی CDC و همچنین محتوای عاطفی اجتماعی برای کمک به رشد احساسات و همدلی شخصی است. همه کتاب های کتابخانه جونیور قرن بیست و یکم خوانندگان را به تفکر انتقادی و خلاقانه و استفاده از مهارت حل مسئله ترغیب می کنند. این کتاب حاوی فهرست مطالب ، نوار کناری ، واژه نامه ، فهرست و شرح حال نویسنده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Staying Connected