دانلود پی دی اف کتاب Statistics for Business and Economics, Edition 5

[ad_1]

پنجمین ویرایش EMEA برای آمار و تجارت با رویکرد کاربرد محور خود ، با در نظر گرفتن نیازهای غیر ریاضیدان ، مفاهیم اصلی آمار را در زمینه های بازرگانی ، مدیریت و اقتصاد به دانشجویان می آموزد. نویسندگان برای کمک به دانش آموزان در درک چگونگی تأثیر داده ها بر حل مسئله و تصمیم گیری ، از روش آماری با کاربردهای تحلیل داده ها مصاحبه کردند. دانش آموزان یک پایه محاسباتی ایجاد می کنند و یاد می گیرند قبل از اینکه به کاربرد آماری و تفسیر بپردازند ، از تکنیک های مختلف استفاده کنند. در انتهای هر بخش ، تمرینات بر روی محاسبه و استفاده از فرمول متمرکز است ، در حالی که تمرین کاربردی دانش آموزان را ملزم می کند آنچه را که در مورد مشکلات دنیای واقعی آموخته اند استفاده کنند. WebAssign با این عنوان در دسترس است ، یک راه حل دیجیتالی قدرتمند که توسط معلمان برای غنی سازی تجربه آموزش و یادگیری طراحی شده است. WebAssign محتوای جامع ، ارزیابی سریع و پشتیبانی بهبود یافته را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Statistics for Business and Economics, Edition 5