دانلود پی دی اف کتاب Statistical Methods

[ad_1]

آمار به دو معنای مفرد و جمع به کار می رود. در تکینگی ، این موضوع مربوط به کل موضوع آمار است ، به عنوان شاخه ای از دانش. به معنای جمع ، با حقایق عددی سروکار دارد ، داده ها را با یک شی certain خاص در صحنه به طور سیستماتیک جمع آوری می کند. بنابراین ، علم آماری وجود دارد که با جمع آوری ، تحلیل و تفسیر داده ها سروکار دارد. درک منطق و تئوری داده ها برای دانشجویان کشاورزی که انتظار می رود روش های تجزیه و تحلیل داده های عددی و نتیجه گیری مفید را بیاموزند ، ضروری است. هدف نویسنده این است که کتابچه راهنمای عملی را برای دانشجویان بدون سابقه ریاضی در سطح قابل خواندن نگه دارد. این کتاب برای آشنایی دانشجویان و معلمان و همچنین مفاهیم اساسی نظریه های آماری و رویه های محاسبه مطابق با برنامه درسی کمیته 5 رئیس ICAR برای دوره های کارشناسی در رشته های کشاورزی و علوم وابسته طراحی شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Statistical Methods