دانلود پی دی اف کتاب States of Injury : Power and Freedom in Late Modernity

[ad_1]

این که آیا نظریه جنسیت کاترین مک کینون را به عنوان پورنوگرافی توصیف می کند یا لیبرالیسم را قادر به انجام وعده های خود نمی داند ، یک سوال اصلی را دنبال می کند: آسیب دیدن به دلیل احساس هویت چگونه روحیه آن اساس می شود؟ براون استدلال می کند که تلاش برای توهین به زبان بی ادب و پورنوگرافی به طور جدی دولت را مشروعیت می بخشد: آسیب رساندن به قربانیان با چنین نیت هایی که به نیت خوب انجام شده باشد تا آنجا که آنها را به نیاز مداوم به حمایت از دولت تبدیل می کند ‘براون می نویسد ، هر کسی که با دولت ، مافیا ، والدین ، ​​جادوگر ، پلیس یا شوهر کار می کند ، هزینه سنگین حمایت از نهاد همیشه معیار وابستگی و توافق برای پیروی از قوانین مدافع است. او تأکید می کند ، اما در دموکراسی ، قدرت لازم است ، نه مقررات. آزادی ، نه امنیت. براون با انکار هرگونه شناسایی بدون ابهام با یک موقعیت سیاسی یا موضع دیگر ، استدلال خود را به شیوه ای ناپسند در مورد موضوعات ، درمورد حضور و قدرت سوژه های انتقام آکادمیک بر اساس دعوا در زندگی سیاسی به کار برد. این تحریکات و تحریکات دیگر در اندیشه سیاسی و زندگی سیاسی معاصر فرصتی را برای احیای ارزش انتقادات نظری قانع کننده دو قرن اخیر زندگی سیاسی مدرن ، از جمله مواضع نیچه ، مارکس ، وبر و فوکو فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب States of Injury : Power and Freedom in Late Modernity