دانلود پی دی اف کتاب State Schools : New Labour and the Conservative Legacy

[ad_1]

هجده سال سرپرستی محافظه کار تضمین می کند که سیاست آموزش و پرورش دولت کار با Tabla rasa آغاز نمی شود ، زیرا نقطه شروع آن توسط دولت قبلی بیش از هر دولت جدید تعریف شده است. در این کتاب ، پزشکان در مورد تأثیر ناخوشایند سیاست ها در مدارس خود بحث می کنند. این کتاب سهم قابل توجهی در ادامه بحث در مورد بهترین روش آموزش دولتی در انگلیس و ولز خواهد داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب State Schools : New Labour and the Conservative Legacy