دانلود پی دی اف کتاب State and Economy in Republican China: A Handbook for Scholars (Volume 2)

[ad_1]

این کتاب راهنما برای دانشجویان بر تحقیقات بایگانی در تاریخ اقتصادی و بازرگانی دوران جمهوری خواهان (1911–1949) متمرکز است. به دنبال یک بحث کلی در مورد تحقیقات بایگانی و پشتیبانی تحقیقاتی برای دوره جمهوری ، این کتابچه راهنما مجموعه ای از بایگانی های جمهوری خلق چین و جمهوری چین در تایوان را شامل مطالب در زمینه های اقتصادی و تجاری ، همراه با داده ها معرفی می کند. تاریخچه بایگانی ها ، شرح مجموعه های آنها و انتشارات مجموعه های آنها. قسمت دوم کار شامل قرائت هدایت شده در اسناد دوران جمهوری خواهان ، مانند احکام دولت ، آیین نامه ها و نامه های تجاری ، با یک لیست واژه نامه کامل و توضیحات است. شرایط تولید مثل ماکت این اسناد نیز به همراه کتاب راهنما موجود است. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب State and Economy in Republican China: A Handbook for Scholars (Volume 2)