دانلود پی دی اف کتاب Starting at a New School / Fitting In

[ad_1]

موضوع: کتاب High-Low، Life Skills، Money، Jobs Ech Flip در این مجموعه 10 کتابه شامل مهارتهای زندگی مورد نیاز افراد تازه وارد ، از قبیل مدیریت پول ، یافتن شغل یا شروع مدرسه جدید است. این کتاب ها همچنین فرهنگ و انتظارات آمریکایی را برجسته می کند. این کتاب برای تازه واردانی که در ابتدایی ترین سطح مطالعه هستند ، قابل خواندن است از 1.0 تا 1.9 و دارای نمره Lexile از 130L تا 230L است. هر کتاب در واقع دو کتاب در یک است ، با یک طرف غیر طرفه و یک طرف خیالی. طرف داستان نویسی در مورد یک موضوع مهم مهارتهای زندگی به دانش آموزان می آموزد ، و طرف روایت شخصیت هایی را نشان می دهد که در شرایط واقعی زندگی در حال مهارت های جدید هستند. مهارت های زندگی: تازه واردان مهارت های عملی زندگی را ایجاد می کنند که از همه نوجوانان آمریکایی برای این مجموعه 10 کتابه انتظار می رود. هر طرف غیر داستانی شامل واژه نامه ای از کلمات کلیدی است که در درس ها و سوالات گفتگوی موضوعی استفاده می شود که دانش آموزان به زبان انگلیسی می آموزند. به تمرین کمک کنید مهارت ها.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Starting at a New School / Fitting In