دانلود پی دی اف کتاب Star Wars: Imperial Handbook

[ad_1]

آخرین نسخه از این مجموعه با عنوان Amazon Deluxe Star Wars – Jedi Path، Book of Sith و The Bounty Hunter Code – جزئیات گناه آلود و در عین حال کاربردی امپراتوری را در قالب کتاب راهنمای شاهنشاهی نشان می دهد. با گسترش امپراتوری شاهنشاهی ، افسران عالی رتبه هر شاخه از ارتش شاهنشاهی دستورالعمل ها و رویه های استراتژیک را برای همه فرماندهان صعودی جدید تعیین می کنند. این مجموعه از مجموعه ها ، دستورات ، گزارش های مأموریت و فلسفه های شاهنشاهی در جهان توسط اعضای اتحاد شورشی رهگیری شد ، حتی برخی از آنها تفسیر را به حاشیه بردند. این دفترچه امپریال که تاکنون دیده نشده است و در یک کیف لوکس و با چراغ و صدا باز می شود ، برای طرفداران جنگ ستارگان – در هر دو طرف Rebellion بسیار مناسب است. رویه های استاندارد امپراتوری برخورد با قاچاقچیان بود. دریابید که ارتش 501 دقیقاً چه نقشی داشته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Star Wars: Imperial Handbook