دانلود پی دی اف کتاب Stanley Kubricks Literaturadaption 'Eyes Wide Shut' zu Schnitzlers 'Traumnovelle' : Verfilmungen literarischer Vorlagen

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از گروه مطالعات آلمان از سال 2020 – ادبیات مدرن آلمان ، درجه: 1.3 ، دانشگاه ژوهانس گوتنبرگ (مطالعات آلمانی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این کار با استفاده از نمونه های فیلمبرداری به انطباق مطالب ادبی می پردازد. رمان رویایی اشنایتلر از چشم های گشاد استنلی کوبریک در حالت بسته. باید نشان داده شود که روش های مختلفی برای استفاده از یک ماده وجود دارد و اگر یکی به الگو نچسبد ، فیلمبرداری نباید چیزی کمتر یا بدتر باشد ، اما فیلمبرداری باید به عنوان یک اثر هنری متفاوت دیده شود. برای پرداختن به این موضوع ، کار ابتدا اصول تجزیه و تحلیل مقایسه ای را انجام می دهد. فصل 2 توضیح می دهد که اقتباس ادبیات چیست ، اشکال نظری سازگاری ادبیات چیست و چه مشکلاتی ممکن است در اثر تغییر و استقبال متفاوت بوجود آید. فصل 3 به طور خاص به این دو هنرمند و آثار آنها اختصاص یافته است. سپس فصل 4 به تحلیل مقایسه ای دو اثر می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stanley Kubricks Literaturadaption 'Eyes Wide Shut' zu Schnitzlers 'Traumnovelle' : Verfilmungen literarischer Vorlagen