دانلود پی دی اف کتاب Staging Discomfort : Performance and Queerness in Contemporary Cuba

[ad_1]

این جلد بصیرتی چگونگی نمایش اجسام کوبا را در سکوی کوبا بررسی می کند به روشهایی که ابزار اصلی انقلابی دولت ، طبقه بندی و همگن سازی افراد را به چالش می کشد. برتون وایت اجراهای معاصر را که باعث درک سنتی هنرمند و بیننده می شود و همچنین آنچه شهروندی ایده آل کوبا را برهم می زند ، مورد انتقاد قرار می دهد. پس از انقلاب 1959 ، افراد غیر اصلاح طلب تحت نظارت و گزارش کمیته های محلی قرار گرفتند و توسط دولت مجازات یا اصلاح شدند. در سانسور کاهش چشمگیری رخ داد و هنر کوبایی سعی در کنترل پیام ملی به دولت داشت. وایت از دریچه نظریه کویر ، چگونگی متمرکز شدن بدن بر ترس از زندگی همجنسگرایان را بررسی می کند و به شیوه هایی که این نمایش های نمایشی این ترس را تعریف می کنند ، می نگرد. او یک مدل انقلابی از مردانگی و نقشی در کنار گذاشتن افراد بر اساس تفاوت مشهود بازی می کند. وایت دریافت که از طریق نمایش های تجربی جنسیت ، بازیگران با مخاطب تعامل ایجاد می کنند تا احساس ناخوشایندی ، صمیمیت ، شرم ، اشتیاق ، ناامیدی و ناکامی مشترک را تحریک کنند ، که این احساسات در جاهای دیگر کوبا همان کلیت را بازتاب می دهد. این نمایش ها با اجرای در صف ، داستان دولت در مورد دگرجنسگرایی را زیر سوال می برند و به شهروندان این حق را می دهند که در مورد درک متفاوتی از هویت کوبا مذاکره کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Staging Discomfort : Performance and Queerness in Contemporary Cuba