دانلود پی دی اف کتاب Stadtrechte, Willküren und Polizeiordnungen : Teil II: Der Halberstadt-Goslarer Stadtrechtsraum

[ad_1]

در قسمت دوم پروژه “حقوق شهر ، خودسرانه و مقررات پلیس” ، کل حوزه قضایی شهر Goslar از Altenberg و Nordhaus تا Halberts و Osterweike از طریق Goslar و Osterode در حال آزمایش است: همه مهم در قانون شهرستان پس از بررسی منابع ، باید تاریخ خانواده حقوق شهروندان شهر Goslar بازنویسی شود! از یک سو ، مشخص شده است که فقط چهار مکان از حدود پانزده مکان ذکر شده در ادبیات مربوط به خانواده حقوقی شهرداری تا سال 1330 در اختیار قانون گاسل بوده اند ، یعنی خود گاسلر و همچنین آتنبرگ. ، ورنیگرود و استرود. از طرف دیگر ، معلوم شد که قبل از سال 1400 هالبورست منشور قدیمی هالبرشتات شهر خود را ایجاد کرده است. این قانون از قانون تجارت قدیمی نشات گرفته و به Osterweek ، Eichersleben و Groeningen منتقل شد. این یک خانواده حقوقی مستقر در شهرهای کوچک است ، که در اطراف Halberstadt بود ، با این حال ، پس از نوشتن قانون ، شهر Gössel بر آن تسلط یافت. در جلد حاضر ، بخشهای زیادی از منشور قدیمی شهر Halberstadt-Osterweik از هفت منبع مختلف به عنوان زبان آلمانی میانه میانه پایین و قدیمی بازسازی شده است. علاوه بر این ، برای اولین بار یک نسخه واقعی از منشور شهر Halberst-Osterweek ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stadtrechte, Willküren und Polizeiordnungen : Teil II: Der Halberstadt-Goslarer Stadtrechtsraum