دانلود پی دی اف کتاب Stadt und Reformation in der Mark Brandenburg

[ad_1]

اصلاحات در براندنبورگ نمونه بارز یک پادشاهی است که رسماً در یک کشور سرزمینی شمال شرقی آلمان آغاز و کنترل می شود. بنابراین ، در طی یک دوره طولانی مدت ، به ویژه وظایف و اهداف حکمرانی ایالت ، مورد توجه تحقیقات تحقیقی اصلاحات براندنبورگ قرار گرفت. از نظر وی فلیکس انگل با در نظر گرفتن آن “از پایین” و کاوش منظم ابزارها و راه هایی که بازیگران شهری برای کشف سیستم کلیسای مشترک خود باز داشتند ، افق محدود را به طور سیستماتیک گسترش داد. بنابراین ، اولاً ، پیش شرط های ساختاری و ایده آل و همچنین روند پیشرفت مورد توجه قرار می گیرند. سپس همراه با تداوم و تجزیه ، دامنه عملکرد قهرمان درگیر در مناطق مرکزی سیستم کلیسای شهری تحلیل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stadt und Reformation in der Mark Brandenburg