دانلود پی دی اف کتاب Stability of International Stock Markets

[ad_1]

یافته های این کتاب مبتنی بر جنبه های حقوقی اکثریت دادگاه های جهانی است و بیشتر اقدامات موجود و تازه وارد شده در بازارهای سهام جهان از جمله کمیسیون ها و سازمان های بین المللی در این زمینه نقش دارند. بررسی کارایی و پایداری بورس اوراق بهادار در فصل های ششم و هفتم بر اساس تحقیقات تجربی ، نظرسنجی از کارشناسان بازار سهام و مطالعات تجربی مرتبط ، گزارش های رسمی و آخرین وضعیت پیشنهادهای پیشنهادی و بهترین روش ها است. در پایان ، این کتاب تلاشی است برای کمک به جلوگیری از بحران بعدی بورس اوراق بهادار ، یا درک نحوه مقابله با آن ، به منظور کاهش دوره افت ، کوتاه شدن دوره بهبودی و در معاملات بی ثبات برای به حداقل رساندن تأثیر تجارت غیر منطقی. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stability of International Stock Markets