دانلود پی دی اف کتاب Stability and Stabilization of Linear and Fuzzy Time-Delay Systems : A Linear Matrix Inequality Approach

[ad_1]

این کتاب درک روشنی در فرمول بندی دوام و کنترل پاسخ وضعیت سیستم های تاخیر زمانی عقب مانده با استفاده از روش دوم Lyapunov در چارچوب LMI ارائه می دهد. این فصل ها یک نمای کلی از توسعه تجزیه و تحلیل پایداری از نظر ساخت یک نابرابری عملکردی و انتگرالی Lyapunov برای کاهش فاصله تخمین مرز فوقانی تاخیر در مقایسه با روش دامنه فرکانس از طریق قضیه های موجود و پیشنهادی ارائه می دهد. مسئله مهندسی سیستم قدرت در اینجا ارائه شده است تا دیدگاه بی طرفی در مورد کاربرد مدل و روش برای حل مشکلات مهندسی ارائه دهد. بدون انحراف از چارچوب تجزیه و تحلیل ، در اینجا با پویایی پیچیده تری از سیستم ، از جمله اشباع محرک و در نتیجه اجازه مرور تقریبی زمان و ثبات محلی برای منطقه جذب ، پرداخته می شود. عدم دقت در سیستم تاخیر زمانی در رویکرد مدل سازی فازی TS مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و محققان پیشرفته ای که در زمینه مهندسی سیستم های کنترل کار می کنند و همچنین برای مهندسانی که با چنین سیستم های پیچیده دینامیکی سر و کار دارند مفید است. از نقاط قوت این کتاب مهارت ارائه ، دقت روش حل ، برنامه MATLAB ارائه شده در پیوست است که به محقق تازه کار کمک می کند تا به طور مستقل در این زمینه تحقیق کند ، در مورد ایجاد ثبات مطلوب و مشکل کنترل در یک چارچوب LMI ایده روشن ، مسئله ارائه شده ممکن است دانشجویان و محققان را بر آن داشته باشد تا با سهولت بیشتری مشکلات خود را در همان چارچوب بیان کنند ، به خوانندگان کمک می کند تا از حالت پایداری (تثبیت) یا برای سیستم های دینامیکی پیچیده خطی یا غیرخطی استفاده کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Stability and Stabilization of Linear and Fuzzy Time-Delay Systems : A Linear Matrix Inequality Approach