دانلود پی دی اف کتاب Staatsbildung als Gesellschaftsreform : Politische Reformen in Preußen und den süddeutschen Staaten 1800–1820

[ad_1]

نتیجه غیر مستقیم انقلاب فرانسه اصلاحات گسترده ای در سازمان سیاسی و اجتماعی ایالت های آلمان در اوایل قرن نوزدهم بود – نه تنها در پروس ، بلکه در ایالت های مرکزی آلمان جنوبی باواریا ، وورتمبرگ و بادن. کتاب “هنوز” به ناحیه ای اصلی از این تلاش جذاب و سیاسی برای مدرنیزه کردن بنیادی جوامع عقب مانده پرداخته است: سازمان اداری و حکومتی و اصلاح قانون اساسی سیاسی. برای اولین بار ، این امر دائماً در اینجا از منظر مقایسه ای اتفاق می افتد ، که از طریق آن سلطه سنتی اصلاحات پروس در آگاهی تاریخی باید اندکی اصلاح شود. کسانی که تاکنون خلاصه نویسی ، تلفیق و تفسیر منسجم این موضوع مهم را از دست داده اند ، آن را در اینجا می یابند. در عین حال ، این کتاب یک مطالعه موردی تجربی با یک هدف سیستماتیک است ، یک مقاله تاریخی در مورد رابطه ویژه بین تشکیل دولت و جامعه در آلمان. نولته از یک تز تحریک آمیز دفاع می کند: هرچه دخالت بوروکراتیک اداری در جامعه سنتی سخت تر باشد ، شرایط جامعه مدنی ، قانون اساسی اساسی و مشارکت اجتماعی مطلوب تر است. چاپ مجدد بدون تغییر

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Staatsbildung als Gesellschaftsreform : Politische Reformen in Preußen und den süddeutschen Staaten 1800–1820